Jobs

Jobs (vydělávání)

Připojení do práce: /jobs join [NázevPráce]

Výpověď z práce: /jobs leave [NázevPráce]

Seznam dostupných prací: /jobs browse

Zobrazení levelů v pracích: /jobs stats

Zobrazení „co můžu dělat, abych vydělával/a“ /jobs info [NázevPráce]

Maximálně můžete vykonávat 3 práce.