Residence

Residence (zabezpečení pozemku)

Založení residence: 

1. Vem si do ruky stick.

2. Klikni pravým tlačítkem na spodní pravý blok

3. Klikni levým na horní levý blok

4. Napiš /res select vert

5. Poté napiš /res create [Název]

Povolení práv v residenci:

Pro residenci: /res set [flag] [t/f]

Pro hráče: /res pset [NickHráče] [flag] [t/f]

Musíte stát v residenci, ve které provádíte změny

Flags:

move – pohyb v residenci

build – možnost stavět

use – možnost používat tlačítka, dveře, crafting stůl, …

container – možnost používat bedny, trouby, ..

pvp – možnost zranit hráče v residenci

ignite – možnost podpalovat v residenci

tnt – možnost výbuchu tnt v residenci

flow – roztékání vody a lávy v residenci

piston – funkce pistonů v residenci

tp – teleport do residence

trusted – všechny flagy

Subzóny:

Vytvoření: /res subzone <NazevResidence> [NazevSubzony]

V subzónách se povoluje podobným způsobem jako v residencích:

/res set <NázevResidence.NázevSubzóny> [flag] [t/f]

/res pset <NázevResidence.NázevSubzóny> [NickHráče] [flag] [t/f]

Vysvětlivky:

t – povolit, f – zakázat

<text> – nemusíte za některých podmínek vyplňovat (př. název residence, když v ní stojíš)

[text] – musíte vyplnit

Příklady:

Povolení všem hráčům otevírání beden atd.: /res set build t

Povolení práv hráčovi „Baky“ /res pset Baky trusted t

Smazání residence /res remove <NázevResidence> poté /res confirm

Zobrazení svých residencí: /res list

Zobrazení iformací o residenci /res info <NázevResidence>

Teleport k residenci: /res tp [NázevResidence] , nastavení teleportu: /res tpset