Základní Příkazy

Základní příkazy

Portnutí na hráče: /tpa [Nick]

Potvrzení portu: /tpaccept, odmítnutí: /tpdeny

Portnutí na warp: /warp [Název]

Změna hesla: /changepassword [staréheslo] [novéheslo]

Nastavení domova: /sethome [Název]

Smazání domova: /delhome [Název]

Teleport na domov: /home [Název]

Portnutí na spawn serveru: /spawn